Κίνηση Θεραπευτηρίου

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2018. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A' Τρίμηνο 2018
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28  252  6  258  7  143  1729  324  4,24  68,61
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  126  20  146  13  34  891  144  4,62  55,00
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  152  154  306  4  44  1072  322  3,03  66,17
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  282  278  560  13  183  1907  642  2,52  73,07
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  195  154  349  10  45  1310  342  3,24  69,31
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1093  3  1096  3  0  1096  630  1,00  202,96
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  121  4  125  0  0  125  68  1,00  69,44
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  58  161  219  0  0  219  209  1,00  243,33
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  130  257  387  5  41  835  394  1,93  46,39
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  67  1  68  0  2  80  3  1,14  22,22
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  273  4  277  8  138  1043  368  2,47  52,68
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  179  87  266  1  3  873  259  3,23  42,17
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  78  0  78  4  32  350  3  3,07  64,81
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  3  88  91  0  2  93  89  1,00  34,44
ΜΕΘ  6  2  0  2  5  46  506  5  9,55  93,70
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  89  39  128  5  65  463  177  2,34  64,31
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  78  50  128  6  37  1155  150  6,75  71,30
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  157  2  159  5  24  599  174  3,19  60,51
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  1  810  811  0  45  856  811  1,00  86,46
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  164  228  392  3  15  1562  383  3,81  64,28
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  66  415  481  0  14  739  489  1,49  51,32
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  66  669  735  0  0  757  734  1,03  70,09
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  320  0  320  5  5  700  315  2,12  40,94
ΠΡΟΩΡΑ  6  19  0  19  2  66  116  85  1,33 21,48
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  1  77  78  0  2  92  79  1,15  8,52
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  53  6  59  19  19  1620  77  16,70  100,00
Ω.Ρ.Λ.  10  112  43  155  0  20  477  169  2,73  53,00
Σύνολα  375  4137  3556  7693  118  1025  21265  7445  3,21  70,24
B' Τρίμηνο 2018
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 314 14 328 17 120 1847 387 3,97 72,49
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 100 14 114 8 25 760 117 5,17 46,40
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 172 104 276 9 64 948 317 2,72 57,88
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 342 241 583 14 173 1913 654 2,48 72,49
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 170 147 317 10 41 1314 313 3,57 68,76
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1051 0 1051 1 0 1051 613 1,00 192,49
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 186 2 188 0 0 188 94 1,00 103,30
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 23 129 152 0 0 152 148 1,00 167,03
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 166 214 380 11 48 865 399 1,97 47,53
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 42 1 43 1 0 45 4 1,02 12,36
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 243 10 253 14 138 988 351 2,44 49,35
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 176 80 256 11 0 785 261 2,94 37,51
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 63 0 63 6 38 346 10 3,23 63,37
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 92 93 0 0 93 93 1,00 34,07
ΜΕΘ 6 1 0 1 6 41 571 5 11,90 104,58
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 80 28 108 5 73 512 174 2,75 70,33
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 67 39 106 7 45 1076 128 6,81 65,69
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 153 3 156 2 12 513 158 3,02 51,25
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11 0 822 822 0 39 861 822 1,00 86,01
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 207 167 374 17 30 1572 409 3,73 63,98
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 35 204 239 3 8 349 250 1,40 23,97
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 106 553 659 1 1 671 661 1,02 61,45
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 289 0 289 15 7 565 302 1,82 32,68
ΠΡΟΩΡΑ 6 19 0 19 0 39 102 59 1,76 18,68
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 1 79 80 0 5 99 80 1,16 9,07
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 61 4 65 18 8 1555 73 17,09 94,93
Ω.Ρ.Λ. 10 125 42 167 4 17 419 182 2,23 46,04
Σύνολα 375 4193 2989 7182 180 972 20160 7064 3,30 64,95
Γ' Τρίμηνο
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 347 0 347 18 116 1947 387 4,05 75,58
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 129 2 131 7 27 682 133 4,13 41,18
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 265 43 308 9 64 934 329 2,45 56,40
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 500 111 611 18 157 2107 677 2,68 78,97
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 152 97 249 11 46 1084 255 3,54 56,11
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1071 1 1072 2 0 1072 632 1,00 194,20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 175 2 177 1 0 177 98 0,99 96,20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 76 57 133 0 0 133 130 1,00 144,57
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 224 137 361 2 42 946 359 2,34 51,41
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 78 0 78 1 0 87 4 1,10 23,64
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 275 1 276 16 145 1012 395 2,32 50,00
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 236 15 251 6 5 853 253 3,26 40,31
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 86 0 86 4 27 351 16 3,00 63,59
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 100 100 0 0 100 100 1,00 36,23
ΜΕΘ 6 0 0 0 7 50 370 7 6,49 67,03
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 101 2 103 6 75 503 167 2,73 68,34
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 75 18 93 13 45 1191 121 7,89 71,92
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 152 3 155 3 17 587 168 3,35 58,00
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11 0 926 926 0 28 954 926 1,00 94,27
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 231 97 328 4 34 1308 332 3,57 52,66
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 102 217 319 0 11 543 323 1,65 36,89
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 124 501 625 0 0 628 623 1,00 56,88
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 273 0 273 4 7 459 279 1,62 26,26
ΠΡΟΩΡΑ 6 29 0 29 0 73 166 102 1,63 30,07
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 0 61 61 0 0 61 61 1,00 5,53
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 82 1 83 17 8 1591 90 14,73 96,07
Ω.Ρ.Λ. 10 160 26 186 4 14 424 196 2,08 46,09
Σύνολα 375 4943 2418 7361 153 991 20270 7163 3,02 63,64
Δ' Τρίμηνο 2018
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 292 1 293 23 99 1728 327 4,16 67,08
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 127 2 129 8 24 808 126 5,02 48,79
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 253 53 306 13 43 960 326 2,65 57,97
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 515 65 580 21 165 2040 661 2,66 76,46
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 144 117 261 13 35 1133 258 3,67 58,64
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 982 0 982 5 0 983 577 1,00 178,08
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 142 2 144 0 0 144 85 1,00 78,26
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 49 111 160 0 0 160 157 1,00 173,91
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 191 211 402 12 28 968 403 2,19 52,61
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 70 0 70 1 0 88 11 1,24 23,91
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 256 1 257 13 145 1001 368 2,41 49,46
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 235 8 243 8 1 841 249 3,34 39,74
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 72 0 72 2 35 355 16 3,26 64,31
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 2 97 99 0 0 99 98 1,00 35,87
ΜΕΘ 6 1 0 1 6 53 647 1 10,78 117,21
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 87 4 91 7 72 486 153 2,86 66,03
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 85 8 93 8 38 1149 112 8,27 69,38
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 147 0 147 4 14 475 158 2,88 46,94
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11 1 900 901 0 33 934 901 1,00 92,29
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 227 141 368 25 41 1740 411 4,01 70,05
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 117 254 371 7 13 625 389 1,60 42,46
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 138 288 426 0 1 445 427 1,04 40,31
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 271 0 271 2 4 425 275 1,53 24,31
ΠΡΟΩΡΑ 6 26 1 27 1 61 151 88 1,70 27,36
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 1 67 68 0 5 74 67 1,01 6,70
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 63 2 65 17 9 1510 76 16,59 91,18
Ω.Ρ.Λ. 10 177 58 235 4 11 542 245 2,17 58,91
Σύνολα 375 4671 2391 7062 200 930 20511 6965 3,33 65,12
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

 

Περασμένα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2017

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 3270 9 8730 2456 3,19 77,15%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 955 1329 16 6083 944 5,99 64,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 0 1287 1875 7 5985 1264 4,40 68,32%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 0 2055 3111 20 7047 1890 3,32 71,51%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 1356 1480 14 6554 1351 4,59 69,06%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ 3 0 1015 2224 0 1025 1012 1,01 93,61%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 0 55 127 0 58 56 1,04 5,30%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 0 2 17 0 2 2 1,00 0,55%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 0 1587 2156 7 4413 1565 2,66 48,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 0 36 66 2 340 39 2,93 23,29%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 0 1108 1112 14 5371 1513 3,21 61,31%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 0 1532 1653 8 6728 1540 4,32 61,44%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 505 505 5 1797 26 2,99 82,05%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 239 240 0 240 239 1,00 21,92%
ΜΕΘ
   
         
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 390 538 2 1491 438 3,27 45,39%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 0 674 707 0 2733 705 3,80 68,07%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 1530 1737 5 3290 1539 2,10 100,15%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 0 999 1410 13 8636 1051 7,94 87,63%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 0 2217 2392 4 5659 2224 2,51 73,83%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 1429 1451 5 2004 1430 1,39 42,23%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 0 1552 2416 7 4180 1548 2,67 47,72%
ΠΡΟΩΡΑ 6 0 223 223 3 769 223 2,60 35,11%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 592 624 0 3133 596 5,16 66,03%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 0 369 514 12 4366 392 10,67 66,45%
Ω.Ρ.Λ. 9 0 623 810 2 1837 631 2,86 55,92%
Σύνολα 393
1
25004
25005
155
92471
24674
   
2002
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 32 3055 3087 25 35 9352 2818 3,00 82,65%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 16 1066 1082 16 43 6522 1055 5,80 68,72%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 88 1165 1253 6 62 5353 1221 4,34 61,11%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 86 1991 2077 14 29 6435 1889 3,16 65,30%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 5 1801 1806 8 57 6916 1769 3,71 72,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 51 1607 1658 0 0 2310 1652 1,44 210,96%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 2 78 80 0 0 81 80 1,04 7,40%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1     0            
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 17 1594 1611 2 81 4478 1590 2,67 49,07%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 3 68 71 2 99 432 65 2,56 29,59%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 3 1161 1164 5 607 5585 1612 3,15 63,76%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 10 1557 1567 5 26 6314 1583 3,98 57,66%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 566 566 5 76 1737 19 2,68 79,32%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 211 212 0 0 213 212 1,01 19,45%
ΜΕΘ
                 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 9 404 413 2 69 1597 459 3,36 48,61%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 4 667 671 5 55 2663 714 3,66 66,33%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 31 1582 1613 1 25 3422 1611 2,13 104,17%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
                 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 28 1143 1171 20 84 8569 1236 6,87 86,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 62 1990 2052