Συγκριτικά Στοιχεία

Συγκριτικά στοιχεία από το έτος 2001 έως το 2017

Εισαγωγές
 

 
 
Κάλυψη επί %
ΜΟ Ημερών Νοσηλείας