Νέα & Ανακοινώσεις
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΕΣΠΑ)
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για ΤΕΙ/ΤΕΠ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(2)-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΠΥΥ 2012
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Αναβολή διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2012