Ειδικό γραφείο

Το Ειδικό Γραφείο Προστασίας δικαιωμάτων Ληπτών-τριών, οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2889/2001 και τις σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους, την άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους, καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Γραφείου:
Νικολαΐδης Μιχάλης

Τηλέφωνο:
2513501540

Πληροφορίες - Υποδοχή:
2513501786