Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία

Ώρες Λειτουργίας: Τα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν με ραντεβού από Δευτέρα έως και Πέμπτη. 

Τοποθεσία: Λειτουργούν στο σημείο που λειτουργούν και τα Πρωινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Τα εργαστήρια που λειτουργούν στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία είναι:

  • Ακτινοδιαγνωστικό
  • Παθολογοανατομικό

Όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο ιατροτεχνικό προσωπικό.
Η αμοιβή για επίσκεψη σε Απογευματινό Ιατρείο, καταβάλλεται απευθείας στο Νοσοκομείο από τον εξεταζόμενο και ανάλογα με την ιατρική βαθμίδα, διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Ιδιότητα Κόστος
Συντονιστής Διευθυντής 44€
Διευθυντής 40€
Επιμελητής Α' 32€
Επιμελητής Β' 24

Η αμοιβή για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, που διενεργούνται στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου, και δεν απαιτούν νοσηλεία, καταβάλλεται είτε από τον εξεταζόμενο είτε από τον ασφαλιστικό του φορέα. Για το λόγο αυτό θεωρείται σκόπιμο ο εξεταζόμενος να φέρει παραπεμπτικό θεωρημένο από το ασφαλιστικό του Ταμείο. Σε περίπτωση που δεν έχει το παραπεμπτικό ο εξεταζόμενος θεωρείται ιδιώτης και ως εκ τούτου καταβάλει το ποσό των εξετάσεων του κατά την προσέλευση του στη Γραμματεία των Απογευματινών Ιατρείων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία των Απογευματινών Ιατρείων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Περισσότερες Πληροφορίες στο Τηλέφωνο: 2513501701

Προιστάμενος Γραφείου Εξωτερικών Ιατρείων : -
Τηλέφωνο: 2513501703